Menu
Jacint Verdaguer, 58 – Premià de Mar
661 78 64 30
Tancar

Avançament a ciclistes: preval el que diu la llei, no el Reglament

Avançament a ciclistes: preval el que diu la llei, no el Reglament

Sempre deixar 1,5m de separació lateral amb els ciclistes?

Els vehicles que avancin un ciclista deixar sempre 1,5 metres de separació lateral o només en les vies interurbanes? La resposta és sempre, tal com estipula la Llei de Trànsit i Seguretat Viària, però no el Reglament General de Circulació.

Una afirmació continguda en el manual “Normes i senyals reguladors de la circulació”, editat en 2014 per la subdirecció adjunta de Coneixement Viària de la DGT , ha estat objecte de viva polèmica durant la fase de Presència de la XVII Curs per a professors de formació viària, que conclou el 22 de març. El citat manual, amb el que han preparat la matèria els futurs professors de formació viària , inclou en la seva pàgina 175, i respecte a la “execució de la maniobra d’avançar”, la següent afirmació:

“A més amb la modificació introduïda per la Llei 6/2014 de 7 d’abril es reforça aquest comportament a l’hora d’avançar a ciclistes , ciclomotors i conjunt d’aquests vehicles introduint l’obligatorietat de mantenir respecte a ells una separació lateral no inferior a 1, 50 metres independentment que sigui dins o fora de poblat”.

La Llei i el Reglament no diuen el mateix Certament , la nova redacció de l’article 34.4 de la Llei de Trànsit , Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial (que en la refosa aprovada l’any següent va passar a ser l’article 35.4), no especifica si aquesta separació lateral d’1,50 m pel que fa als ciclistes , ciclomotors i conjunt d’aquests vehicles avançats , s’ha de respectar fora i dins de poblat, però ho dóna a entendre sense cap mena de possibles equívocs , ja que textualment diu:

“El conductor d’un automòbil que pretengui realitzar un avançament a un cicle o ciclomotor, o conjunt d’ells , l’ha de fer ocupant part o la totalitat del carril contigu o contrari, si escau ,de la calçada i guardant una amplada de seguretat de, almenys, 1,5 metres…”

No obstant això, aquesta distinció si apareix en l’article 85.4 de l’actualment vigent Reglament General de Circulació, que diu així:

“Quan s’avanci fora de poblat a vianants, animals o a vehicles de dues rodes o de tracció animal, s’haurà de realitzar la maniobra ocupant part o la totalitat del carril contigu de la calçada, sempre que hi hagi les condicions que preveu aquest Reglament; en tot cas, la separació lateral no pot ser inferior a 1,50 metres. Queda expressament prohibit avançar posant en perill o entorpint ciclistes que circulin en sentit contrari.”

Quan l’avançament s’efectuï a qualsevol altre vehicle diferent dels esmentats en el paràgraf anterior, o tingui lloc en poblat, el conductor del vehicle que ha d’avançar deixarà un marge lateral de seguretat proporcional a la velocitat ia la amplada i característiques de la calçada”.

CNAE entén que, d’ aplicar-se la norma de conformitat amb el que manifesta en el text referit del manual de normes i senyals, l’article del Reglament General de Circulació no constitueix un desenvolupament de la norma legal, sinó una contradicció de la mateixa i, per tant, estaria derogat de facto de l’entrada en vigor de la Llei 6/2014.

La resposta de l’Administració

La DGT va respondre el 9 de març a la consulta de CNAE que l’article de la Llei i el del Reglament no són contradictoris sinó que la redacció de la norma més recent, la llei, s’adequa a una realitat en la qual l’extensió del ús de bicicletes requereix reforçar la seguretat en la convivència entre els diferents tipus de vehicles en les vies urbanes.

“Això no suposa que el text reglamentari es vegi derogat, sinó que… ha de ser reconduïda la interpretació de l’omissió en el text del Reglament dels avançaments en poblat per fer-ho compatible amb el que preveu la Llei de Seguretat Viària, que recull de manera expressa la necessitat de guardar l’amplada de seguretat d’almenys 1,5 metres tant en les vies fora de poblat com a poblat.”

“En tot cas, els dubtes plantejats seran tingudes en compte en futures reformes de la normativa en vigor, per evitar possibles equívocs”.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies