Menu
Jacint Verdaguer, 58 – Premià de Mar
661 78 64 30
Tancar

Cinquena reforma del Reglament General de Conductors

Cinquena reforma del Reglament General de Conductors

Els canvis , entre els quals es troba l’anunciada supressió del permís BTP, entraran en vigor el pròxim 31 de desembre.

El BOE de dissabte ( 21 de novembre) va publicar la 5a revisió del Reglament general de conductors des de la seva publicació en 2009. Heus aquí un resum de les principals novetats:

  • S’elimina la prohibició actual de transportar passatgers en un ciclomotor fins que el conductor titular del permís de la classe AM ( que habilita a conduir ciclomotors ) tingui divuit anys complerts . El legislador entén que , un cop obtingut el permís, no es pot condicionar la possibilitat de transportar passatgers en el ciclomotor que el seu titular tingui una edat determinada.
  • Es suprimeix el permís BTP, i no se substitueix per cap altra autorització. En virtut de la normativa comunitària, no és possible considerar aquesta autorització BTP com una classe de permís de conducció, encara que només tingui validesa en el territori espanyol, ja que la UE no reconeix més classes de permisos de conducció que els exigits en funció de les característiques del vehicle (B per a turismes, C per a camions, o D per a autobusos), a part el servei que es presta amb aquest vehicle. A partir del 31 de desembre de 2015, els tipus de vehicles als quals autoritza a conduir la categoria BTP podran conduir-se amb un permís dels ja que ja figuren en el catàleg del Permís Únic Europeu; a més el conductor haurà de complir el que disposen les corresponents normes sectorials. Els titulars d’aquest permís podran seguir conduint els vehicles per als quals abans es requeria el BTP, amb independència que hagin de complir els requisits que puguin establir les normes sectorials corresponents per a l’exercici d’aquests serveis (taxis, ambulàncies, policies …), sempre que mantinguin en vigor la categoria del permís de conducció exigida en funció del vehicle de què es tracti.
  • Es reforça la previsió que cap persona pot ser titular de més d’un permís de conducció. La posada en aplicació plena des del dia 19 de gener de 2015 de la Directiva 2006 / 126 / CE , del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, i sense excepcions en cap Estat membre de la Unió Europea , suposa l’ implantació efectiva d’un model únic de permís de conducció en tots els Estats membres , les característiques i terminis de vigència també han de ser harmonitzats d’acord a les seves prescripcions .

  • Es modifica l’annex IV « Aptituds psicofísiques requerides per obtenir o prorrogar la vigència del permís o de la llicència de conducció » , per regular expressament la patologia de la síndrome d’apnea obstructiva del son ( trastorn respiratori durant el son ) , d’acord amb els criteris previstos en l’esmentada Directiva , en permetre obtenir o prorrogar la vigència del permís o la llicència de conducció a conductors que pateixin aquesta patologia moderada o greu , la qual cosa es condiciona a l’informe favorable de la Unitat de Somni que acrediti un bon control , el compliment de l’ tractament i la millora de la somnolència diürna.
  • Es modifica l’annex V « Proves a realitzar pels sol·licitants de les diferents autoritzacions » , per tal d’esmenar alguns errors de redacció. Text complet de la reforma del RGC .

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies